Meer resultaten voor bipolaire stoornis kenmerken

bipolaire stoornis kenmerken
Ypsilon psychotische stoornissen.
De patiënt houdt geen blijvende gevolgen over aan de psychotische symptomen. De schizofreniforme stoornis heeft nagenoeg dezelfde kenmerken als schizofrenie. Echter terwijl bij schizofrenie de symptomen gedurende zes maanden ononderbroken aanwezig moeten zijn duurt een episode bij de schizofreniforme stoornis nooit langer dan zes maanden. Er wordt dus niet voldaan aan de minimale duur van een half jaar zoals bij schizofrenie het geval is. Ten slotte hoeft een schizofreniforme stoornis niet te leiden tot ernstige problemen in het sociaal en/of beroepsmatig functioneren schizofrenie daarentegen per definitie wel.
Bipolaire stoornis Manisch Depressief Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheidszorg.
Wat is een bipolaire stoornis? Informatie over activiteiten laatste ontwikkelingen en nieuws. Hoe kunnen wij u helpen bij een bipolaire stoornis? Een bipolaire stoornis is een blijvende kwetsbaarheid dat betekent dat er kans is op een terugval in een manie of depressie. De behandeling van een bipolaire stoornis kent daarom twee fasen. de acute behandeling van een depressie of manie en. De behandeling van een bipolaire stoornis vindt bij Mondriaan plaats bij het Behandelprogramma Depressie/Bipolaire Stoornis van PsyQ. Afhankelijk van de ernst van uw klachten en uw mogelijkheden kunt u zowel in ambulante vorm als in deeltijd en klinische vorm behandeling krijgen bij Mondriaan.
De bipolaire stoornis een beknopt overzicht KenBiS.
De bipolaire stoornis een beknopt overzicht. De bipolaire manisch-depressieve stoornis is een stemmingsstoornis die bij ongeveer 2% van de bevolking voorkomt. Deze stoornis wordt gekenmerkt door het afwisselend optreden van manische en depressieve episoden en heeft een sterk recidiverend karakter. In tegenstelling tot de gewone unipolaire depressies die vaker bij vrouwen voorkomen komen bipolaire stoornissen even vaak bij vrouwen als bij mannen voor. Door het heterogene beloop en de onscherpe afgrenzing met normale stemmingsveranderingen enerzijds en met andere psychiatrische stoornissen b.v. unipolaire depressies en schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen b.v.
Bipolaire stoornis Aandoeningen Gezondheidsplein.nl.
Een bipolaire stoornis noemt men ook wel een bipolaire depressie of een manische depressie. Bij een bipolaire stoornis heb je veel last van stemmingswisselingen. Iemand met een bipolaire stoornis is het ene ogenblik erg vrolijk uitgelaten en optimistisch deze periode heet manie of hypomanie en het andere moment plots neerslachtig en depressief. Een manische periode kenmerkt zich vaak door psychotische verschijnselen. De periode tussen deze twee uitersten worden vaak als normaal ervaren. Een periode van depressie of hypomanie duurt meestal een paar dagen tot enkele weken. De variatie tussen personen met een bipolaire stoornis is groot.
Hulpgids DSM-5 criteria manische episode.
De episode kan niet worden toegeschreven aan de fysiologische effecten van een middel zoals een drug medicatie of een andere behandeling of een somatische aandoening. N.B Een volledige manische episode die zich voordoet tijdens een antidepressieve behandeling bijvoorbeeld met medicatie of elektroconvulsietherapie lichttherapie maar die ook nadat de fysiologische effecten van deze behandeling zijn uitgewerkt volledig aan de criteria voldoet levert voldoende bewijs voor de classificatie van een manische episode en daarmee voor de bipolaire-I-stoornis.
Schizo-affectieve stoornis.
Als zich bijvoorbeeld manische symptomen voordoen die even lang of langer duren dan de niet zelfstandig voorkomende schizofrene verschijnselen is er sprake van een bipolaire stoornis met psychotische kenmerken. Duren de schizofrene verschijnselen aanzienlijk langer dan de manische symptomen beschouwt men het ziektebeeld als schizofrenie. Als de schizofrene verschijnselen uiteindelijk iets langer duren dan de manische symptomen maar ze tijdens de ziekteperiode in essentie gelijk optreden kan een schizo-affectieve stoornis worden gediagnosticeerd. Kenmerkend van de schizoaffectieve stoornis is dat er bij de patiënt duidelijke verschijnselen zijn van stoornissen in de stemming zoals die worden gezien bij een patiënt met manisch-depressieve stoornis.
Diagnostiek bipolaire stoornis kind/adolescent Richtlijn Richtlijnendatabase.
Een familiaire belasting voor de bipolaire stoornis is de belangrijkste risicofactor voor kinderen en adolescenten om zelf een bipolaire stoornis te ontwikkelen. Kinderen van een ouder met een bipolaire stoornis hebben lifetime 10-15% kans op een bipolaire stoornis. Daarnaast laten deze kinderen ook meer andere psychopathologie zien vooral depressies angststoornissen en gedragsstoornissen Birmaher e.a 2009 Duffy e.a 2007 Goldstein e.a 2010. Deze module behandelt de volgende uitgangsvragen. Welke screeningsinstrumenten zijn voldoende klinisch bruikbaar met een goede sensitiviteit en specificiteit en betrouwbaar in vergelijking met een diagnose volgens de gouden standaard gebaseerd op dsm of icd-criteria voor kinderen en adolescenten van 12 tot 23 jaar bij wie men een bipolaire stoornis vermoedt?
VMDB Wat is de bipolaire stoornis?
Over de bipolaire stoornis. Wat is de bipolaire stoornis? Wat is de bipolaire stoornis? Een depressieve episode wordt door patiënten meestal herkend als malaise het gevoel ziek en somber te zijn. Grofweg kan worden gesteld dat alles minder en negatiever is dan normaal. Kenmerkend is de sombere stemming beneden normaal die zich ook kan uiten als onverklaard verdriet of een bedrukt gevoel. Soms voelt men in een depressie helemaal niets meer zelfs de liefde voor partner of kinderen kan tijdelijk weg zijn. Het vermogen om plezier te beleven zin in iets te hebben is verminderd of afwezig. Het nadenken gaat slecht.
Ik heb een bipolaire stoornis Thuisarts.
voorlichting over de ziekte psycho-educatie. voorlichting en hulp om met de ziekte om te leren gaan zelfmanagement. soms ook psychotherapie als aanvulling. Bij een bipolaire stoornis zijn medicijnen nodig. De medicijnen kunnen kenmerken van een manie en van een depressie verminderen. Ook helpen ze in periodes zonder verschijnselen om een volgende hypo-manie of depressie te voorkomen. Ze helpen dus om uw stemming onder controle te houden. Medicijnen voor de behandeling van een bipolaire stoornis zijn. antipsychotica zoals haloperidol en risperidon. Soms kan de arts ook een medicijn tegen depressie voorschrijven bijvoorbeeld amitriptyline of paroxetine een medicijn tegen angst of een slaapmiddel zoals oxazepam of temazepam. U bespreekt de voor en nadelen van de medicijnen uitgebreid met uw arts.
Bipolaire stoornis bij kinderen en adolescenten Kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie.
Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten SOLK. Bipolaire stoornis bij kinderen en adolescenten. Klinisch beeld / comorbiditeit. Van een bipolaire stoornis spreekt men wanneer er tenminste sprake was van één manische episode. Deze wordt gekenmerkt door een abnormale en voortdurend verhoogde expansieve of prikkelbare stemming gedurende tenminste een week. Daarnaast dient een aantal symptomen aanwezig te zijn zoals afgenomen behoefte aan slaap spreekdrang ongeremde koopwoede of seksuele indiscreties. Bij jeugdigen is in driekwart van de gevallen een depressieve episode voorafgegaan aan een manische of hypomane episode.

Contacteer ons